Når man bestiller tid til konsultation afsættes der almindeligvis 10 min. Her kan lægen typisk nå at behandle én eller få problemstillinger. Det er vigtigt for såvel patient som læge, at tiden bruges så hensigtsmæssigt som muligt, så man får prioriteret det problem, der er vigtigst for patienten. Ved visse problemstillinger afsætter vi mere tid, f.eks. ved visse børneundersøgelser, attestarbejde, graviditetsundersøgelser, stress-samtaler samt i øvrigt efter sekretærens/lægens skøn.

Det er ikke unormalt at der både er ventetid og travlhed. Det er et vilkår som praktiserende læge. Giver man alle patienter mere tid i konsultationen, så bliver ventetiden på en aftale længere, både på kort og lang sigt. Giver man for lidt tid, løses problemet måske ikke ordentligt og der er behov for flere aftaler.

Vores erfaring er, at mange problemstillinger kan drøftes grundigt, hvis både patient og læge bevarer en vis struktur i samtalen. Derfor er det en rigtig god idé at forberede sit besøg ved lægen, allerede inden tiden bestilles.

Gør dig selv klart, hvad du ønsker at drøfte, og meddel dette ved tidsbestillingen. Så kan det forventede tidsforbrug vurderes.

Når du sidder i konsultationen er det gavnligt at holde sig til sagen, som man ønsker drøftet. Hvis årsagen til henvendelsen har ændret sig, fordi et andet problem er blevet mere presserende, bedes det meddelt lægen i starten af konsultationen, så tiden kan disponeres bedst muligt.

En af de største “farer” for at en konsultation ender med halve svar og ufuldstændige løsninger, er den medbragte liste med emner, man også gerne lige vil nå at drøfte “nu man alligevel er her”.

Lægen kommer ganske enkelt i tidsnød. De enkelte problemer løses meget bedre, hvis de løses hver for sig, hvor der er ro til at arbejde grundigt med det enkelte problem. Det er ikke ”forbudt” at have flere problemer eller spørgsmål, men respektér hvis lægen skønner, at der er behov for en ny tid. Få hellere kontaktet lægen når spørgsmålet trænger sig på, og undgå at “samle sammen”. Det gavner kvaliteten af behandlingen og hermed patientens helbred, og lange forsinkelser i tidsprogrammet kan undgås.

Husk endeligt, at der udover almindelig konsultation også er mulighed for:

  • Telefonkonsultation med lægen fra 08-08.45 til de korte spørgsmål eller rådgivning/tidsbestilling ved akut sygdom
  • Tidsbestilling og medicinbestilling ved sekretæren efter kl. 08.45
  • Videokonsultation efter forudgående aftale med læge eller sekretær
  • E-konsultation hvor korte spørgsmål og prøvesvar kan drøftes
  • Medicinbestilling via Sundhed.dk eller app´en “Medicinkortet