Vi er engageret i vore kollegaers videreuddannelse. Derfor vil der ofte arbejde uddannelseslæger i vores praksis.

I disse ansættelser opnår de viden og kompetence, som de kan bygge videre på i speciallægeuddannelsen.

Ansættelsen varer typisk 6-12 måneder.

Vi sætter en ære i at uddanne gode læger i vores praksis. Det betyder, at den uddannelsessøgende læge altid har en af os ”gamle” de kan kalde på hvis de har problemer. Derudover bliver alle konsultationer gennemgået.

Det betyder, at du trygt kan benytte vores uddannelseslæger!